Informatii si conditii cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

3. SC. Sofad Broker de Asigurare S.R.L. este inregistrata la ANSPDCP sub nr: 0025744;

3.2 Conform legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile fundamentale de a fi informat asa cum prevede art.12. In cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze asiguratului persoana fizica cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii;

3.3 În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la asiguratul persoana fizica, operatorul este obligat ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze asiguratului persoana fizica cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care asiguratul persoana fizica poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii;

3.4 Prevederile art. 4.3 nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare. Prevederile art. 4.3 nu se aplica în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori în orice alte situatii în care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si în situatiile în care înregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege;

3.5 Asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de a avea acces asupra datelor, de a interveni asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate, conform dispozitiilor art. 12, 13, 14, 15,16, 17 si 18. De asemenea asiguratul persoana fizica are dreptul, in baza acelorasi articole, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei;

3.6 Orice asigurat persoana fizica are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut in legea 677/2001 la art. 24, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi;

3.7 Toate datele furnizate de utilizator (asiguratul persoana fizica) catre operator prin intermediul site-ului www.oferta-rca.ro sunt colectate pentru obtinerea celei mai bune oferte pentru asiguratul persoana fizica si sunt utilizate si prelucrate pentru incheierea politei de asigurare (contract de asigurare) a carei conditii generale, inclusiv valabiliatatea acesteia sunt conditionate de veridicitatea si autenticitatea lor;

3.8 Confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal furnizate de utilizator (asigurat persoana fizica) este garantata de operator (SC. Sofad Broker de Asigurare S.R.L.). Utilizatorul (asiguratul persoana fizica) are obligatia de a furniza toate datele solicitate in mod corect pentru ca polita de asigurare (contractul de asigurare) sa fie valabila. Furnizarea unor date in mod eronat de catre utilizator (asigurat persoana fizica) atrage dupa sine responsabilitatea acestuia;

3.9 In baza unei cereri scrise, semnata si datata, utilizatorul (asiguratul persoana fizica) poate renunta oricand la utilizarea site-ului www.oferta-rca.ro sau poate solicita incetarea imediata a prelucrarii datelor cu caracter personal, pe care o poate depune la sediul operatorului (SC. Sofad Broker de Asigurare S.R.L.), conform legii 677/2001, art.15, alin.3 si 4.

Mobile : +40721.439.500 (09:00 - 18:00)

Tel/Fax : +40357.312.036 (09:00 - 18:00)

Mail : contact@oferta-rca.ro

logo visa mastercardfacebook icontwitter icongoogle plus iconwordpress iconrss feedYoutube icon
logo mobilpay

www.oferta-rca.ro is submitted as a personal data operator at ANSPDCP, under the registration number 0025744. The User of the site, provider of the personal data enjoy the advantages of 677/2001 Law regarding the protection and use of the personal data.

rca, rca offer, cheap rca, rca 2012, rca insurance, car insurance, rca prices, rca euroins, rca asirom, rca astra, rca omniasig, rca allianz, rca bcr, rca ardaf, rca groupama, rca uniqa, rca carpatica
logo anpc
sitemap